Cisco

Proact & Cisco – Toimittavat yhdessä uuden sukupolven IT-ratkaisuja

Cisco Systems on maailman johtava Internet-verkkojen toimittaja. Verkot ovat nykyään tärkeä osa liiketoimintaa, koulutusta, hallintoa ja kodin viestintää, ja Ciscon Internet-protokollapohjaiset (IP) verkkoratkaisut ovat näiden verkkojen perusta.

Proact ja Cisco ovat olleet strategisia yhteistyökumppaneita pitkään. Yhdessä ne ovat voineet yhdistää johtavaa huipputeknologiaa ja toimivaksi todetun toimitus- ja palveluorganisaation voidakseen tarjota varmoja, luotettavia ja kustannustehokkaita ratkaisuja, joka ylittävät asiakkaiden liiketoiminnan tarpeet. Proact keskittyy Ciscon verkkoteknologiaan, joten sillä on käytettävissään syvällistä asiantuntemusta teknologian yhdenmukaisesta siirtämisestä verkkoinfrastruktuuriin. Näin se pystyy tukemaan nykyajan nopeasti muuttuvia organisaatioita ja tarjoamaan asiakkailleen niiden menestystä tukevia ratkaisuja.

Proact on saanut Ciscolta korkeimmat valtuudet ja sertifioinnit sekä Premier Business Partner -kumppanina että Cisco Managed Services Channel Partner -kumppanina. Kumppanuus kattaa tärkeimmät teknologia-arkkitehtuurit, kuten rajattomat verkot, datakeskus- ja virtualisointiverkot sekä yhteistyö- ja viestintäverkot. Proactin elinkaaripalvelu varmistaa, että nämä teknologiaratkaisut toimitetaan asiakkaille ajallaan ja kustannustehokkaasti.

Kommentteja kumppanuudesta

  • ”Proact tulee olemaan jatkossakin tärkeä yhteistyökumppanimme, koska he investoivat voimakkaasti UCS-tekniikkaan, aivan kuten mekin.”

    Rafael Urrutia, IT-arkkitehti ja järjestelmänvalvoja, SMHI, Ruotsi

ASIAKASESIMERKKEJÄ

Fokker Aerostructures BN Bank
Pixel code