Muutoksen toteuttaminen

Muutoksen toteuttaminen

Transformatiivisessa muutoksessa on kyse suuren muutoksen tekemisestä menetelmään, jolla yritys käsittelee IT-prosesseja ja liiketoimintaa. Tarvitsipa yritys joustavaa innovaatiota pysyäkseen askeleen edellä asiakkaitaan tai halusipa se hyödyntää uusia mahdollisuuksia sekä erottua nykyisistä ja uusista kilpailijoista, paikallaan pysyminen ei ole vaihtoehto.

Yksityisellä, julkisella ja vapaaehtoissektorilla on noudatettava määräaikoja, vähennettävä kuluja ja annettava todellista arvoa liiketoiminnalle. Transformatiivinen muutos tarkoittaa perustavanlaatuista muutosta toimintoihin, jota ei voida käsitellä nykyisillä toimintatavoilla. Tämä käsittää uuden teknologian, tuoreet työskentelytavat ja usein tarvitaan muutosta myös yksilöiden, tiimien ja koko organisaation ajattelussa ja yrityskulttuurissa.

Onnistumisen kannalta tärkeää on kaikki elementit kattava yhdistetty lähestymistapa. Transformatiivinen johtajuus on liima, joka sitoo nämä komponentit toisiinsa.

Proactin muutoskehys määrittää periaatteet perustavanlaatuisen vaiheittaisen muutoksen toteuttamiselle toimintoihin, jotka antavat liiketoiminnalle lisäarvoa ja joita ei voida käsitellä nykyisellä toimintatavalla.

Proactin menetelmät perustuvat 5 ydinkäsitteeseen. Jokainen tapaus on ainutlaatuinen ja niitä hallitaan Proactin syvällisen aineettoman pääoman ja näiden aihealueiden kokemuksen avulla. 

Käsite 1: Muutosvaihtoehtojen etsintä, priorisointi, valinta ja perustelu
Minkä tekeminen pitäisi lopettaa, minkä aloittaa ja minkä jatkaa? Mitkä ovat vaihtoehdot? Millaista arvoa jokainen vaihtoehto tarjoaa? Mitkä vaihtoehdot sopivat parhaiten yrityksellesi?

Käsite 2: Määritetään ja varmistetaan organisaation valmius muutokseen
Tunnistetaan onnistuneen muutoksen mahdollistajat ja esteet, ryhdytään toimenpiteisiin muutoksen mahdollistamiseksi, määritetään yrityksen nykyinen tilanne ja muutostarpeet.

Käsite 3: Yhtenäisen vision ja strategian kehittäminen muutokselle
Vision ja strategian määrittäminen ja konkreettisten toimitussuunnitelmien kehittäminen. Tunnistetaan haluttu lopullinen asema koko organisaatiossa ja kehitetään muutoskartta.

Käsite 4: Muutoksen onnistunut toteuttaminen
Hyödynnetään alan johtavaa osaamista ja kokemusta, toimiviksi todettuja viitearkkitehtuureja sekä jäsenneltyjä ja joustavia lähestymistapoja, jotta muutos voidaan toteuttaa onnistuneesti tunnetuissa riskirajoissa, varmistetaan muutoksen hallinta koko siirtoprosessin ajan ja saavutetaan mitattavissa olevat tulokset.

Käsite 5: Muutoksen ja palvelukeskeisen hallinnan sisäistäminen
Varmistetaan, että muutos on pysyvä, lisäarvo toteutuu uuden määritetyn vertailukohdan avulla ja jatkuva palvelun parannusohjelma on määritetty ja toimitettu.

Muut palvelut

ASIAKASESIMERKKEJÄ

Fokker Aerostructures Grieg Star Shipping Oslon pörssi
Pixel code