Projektinhallinta

Menestyksekkään projektin hallinta ja toimittaminen

Suunnitteluun käytetty aika on tärkeä tekijä projektin onnistumisen kannalta. Alan parhaat käytännöt osoittavat, että projektin viimeisen neljänneksen aikana ilmenevien ongelmien ratkaisu on 300 % kalliimpaa kuin niihin puuttuminen heti projektin alussa. 

Proact on investoinut vahvasti oman projektinhallintajärjestelmänsä (PMO) kehittämiseen vuosien saatossa. PMO toimii jäsenneltynä ja toimivaksi todettuna runkona, joka perustuu ITIL- ja PRINCE2-standardeihin. Tämän ansiosta Proact pystyy toimittamaan onnistuneita projekteja ajallaan, budjetin mukaisesti ja vähäisillä riskeillä käyttäen alan tunnustettuja standardeja IT-projekteissa, joita organisaatiot käyttävät ympäri maailmaa.

Tätä menetelmää on sovellettu ja käytetty onnistuneesti sadoissa projekteissa.  Tässä lähestymistavassa käytetyt menetelmät ovat tarpeeksi joustavia mukautumaan aikarajoituksiin ja työskentelykäytäntöihin, mutta silti ne ovat tarpeeksi kaavamaisia voidakseen rajoittaa epäselvyyksiä ja riskejä.  Proact työskentelee yrityksesi kanssa varmistaakseen, että toimitettavat ratkaisut ovat selkeästi määritetty ja sovittu projektien omistajien ja kustantajien kesken.

Proactin kokeneet ja ammattitaitoiset projektipäälliköt ovat kehittäneet osaamistaan voidakseen työskennellä tehokkaasti yrityksesi omien projekti- tai ohjelmapäälliköiden kanssa. Yhdessä he rakentavat ja johtavat projektia sekä täyttävät kaikki sovitut tavoitteet.

Proactin toimitusprosessi on sekä jäsennelty että yhteistyötä vaativa.  Proact hallitsee kaikkia projekteja suurista pieniin keskittyen seuraaviin aihealueisiin:

  • Analysointi
  • Suunnittelu
  • Riskien tunnistus ja hallinta
  • Muutoksen hallinta
  • Projektinhallinta

Yleensä tiivis yhteistyö yrityksesi IT-tiimin kanssa projektin tarvekartoitus-, suunnittelu- ja toteutusvaiheissa varmistaa, että projektipäälliköt ovat perehtyneet ratkaisuun ja siihen, miten se vastaa sekä tietotekniikan että liiketoiminnan tarpeisiin.  Tämän lisäksi muodollinen koulutus ja siirtymäkauden tuki varmistavat, että yrityksesi henkilökunta osaa käyttää ratkaisua taitavasti ja itsenäisesti tulevissa projekteissa.

Proactin tavoite on varmistaa, että projektit toimitetaan ajallaan, budjetin mukaisesti ja vähäisillä riskeillä. Yrityksesi voi jatkossakin toimittaa loppukäyttäjilleen heidän tarvitsemiaan IT-palveluita ja kasvattaa omaa liiketoimintaansa.

Muut palvelut

ASIAKASESIMERKKEJÄ

Fokker Aerostructures Optimiratkaisut
Pixel code