Riskien hallinta

Onnistunut muutos - riskittömästi

Proactin erikoisosaamisen avulla voidaan minimoimaan teknologia- ja liiketoimintaprosessien muutoksiin liittyvät riskit. Onnistunut muutos saavutetaan yhdistämällä Proactin asiakasprojekteista saatu pitkä kokemus ja parhaat teknologiat. Keskitymme kolmeen ydinkäsitteeseen:

  • Yrityksen IT-arviointi (BITA)

    Proact työskentelee yhdessä asiakkaidensa kanssa tunnistaakseen liiketoiminnan tarpeet ja määrittääkseen sen jälkeen teknologiastrategian ja tehdäkseen valinnan. Tämä luo selkeästi ymmärrettävän perustan uuden teknologian käyttöönotolle ja antaa Proactin määrittää liiketoiminnan tulevat muutokset mahdollistavan ketteryyden ja joustavuuden tason.

  • Palvelunhallinta (SM)

    Käyttää palvelunhallinnan (ITIL) tavoitteita teknologiavalintojen ohjeena. Jokainen ratkaisu suunnitellaan täyttämään käytettävyyteen, jatkuvuuteen, kapasiteettiin ja suorituskykyyn liittyvät vaatimukset.

  • Muuntuva toimitus (TD)

    Onnistunut teknologia- ja prosessimuutoksen toimittaminen jäsennellyllä ja erittäin kokeneella projektinhallinnalla (PRINCE2). Proactin laaja kokemus mahdollistaa resursseihin ja aikaan liittyvien vaatimusten arvioinnin erittäin tarkasti, joten asiakkaat voivat olla varmoja, että projektit toimitetaan aikataulun ja budjetin mukaisesti.

Muut palvelut

ASIAKASESIMERKKEJÄ

Fokker Aerostructures Oslon pörssi Bergens Tidende
Pixel code