Strateginen konsultointi

Lisäarvoa liiketoiminnalle

Proact uskoo, että IT-hankintojen pitäisi täyttää organisaation tarpeet – sen vision, tavoitteet ja suunnitelmat. Tämän ilmapiirin saavuttaminen vaatii määritettyä strategiaa ja arkkitehtuuria IT-järjestelmien kehittämiselle. Proactin tavoite on auttaa asiakkaitaan yhdenmukaistamaan IT-investoinnit ja teknologiavalinnat liiketoiminnan vaatimusten kanssa.

Proact uskoo, että hyvin kehitetyssä IT-strategiassa ja -arkkitehtuurissa on seuraavat komponentit:

 • Perusarkkitehtuuri

  Organisaation sen hetkinen tilanne antaa lähtökohdan IT-investointipäätöksille, mukaan lukien haasteet ja rajoitukset

 • Liiketoiminnan vaatimukset

  Organisaation nykyiset ja tulevat liiketoiminnan vaatimukset

 • Tavoitearkkitehtuuri

  Tunnistetut teknologia- ja prosessivaihtoehdot, jotka vastaavat liiketoiminnan vaatimuksia

 • Migraatiosuunnitelma

  Tavoitearkkitehtuuri vaiheittaisella ja priorisoidulla suunnitelmalla

Proactin periaatteet asiakkaiden kanssa toimiessa ovat:

 • Luo selkeästi ymmärrettävä perusta uuden teknologian ja prosessien käyttöönotolle
 • Mahdollista muunneltavuus ja joustavuus liiketoiminnan tulevien suunnanmuutosten varalle
 • Varmista, että ehdotetut teknologiamuutokset sopivat yrityksen sisäiseen rakenteeseen ja sen kohtaamiin ulkoisiin haasteisiin
 • Mahdollista sopivimpien nykyteknologioiden ja parhaiden käytäntöjen käyttöönotto
 • Tue yrityskeskeisten palvelujen pikemminkin kuin IT-toimintojen tai -sovellusten toimittamista
 • Perustele investointikulujen aiheellisuus
 • Suunnittele ja rakenna sisäisiä resurssivalmiuksia – teknologiat, prosessit ja ihmiset
 • Mahdollista nopea ja joustava reagointi muuttuviin liiketalouden tarpeisiin, olipa kyse mahdollisuuden hyödyntämisestä tai riskien vähentämisestä

Proactin kokeneet arkkitehdit pystyvät antamaan apua tai ottamaan vastuun kaikista infrastruktuuristrategian ja arkkitehtuurikehityksen osa-alueista. Muutosten vaikutus IT-strategian ydinarkkitehtuuriin kokonaisuudessaan ja olemassa olevaan infrastruktuuriin on aina huomioitava.

Yhteenkuuluvat palvelut

MENESTYSTARINOIDEN TOIMITTAMINEN

Fokker Aerostructures Oslon pörssi
Pixel code